Tilmipharm

TilmipharmKanatlılarda Mg ve Ms enfeksiyonlarında en etkili çözüm tercihiniz.

Bileşimi

Tilmipharm Oral Çözelti; yarı sentetik makrolid antibiyotik olan tilmikosin içerir. Tilmikosin özellikle akciğer dokusuna yüksek afinitesi nedeniyle özellikle pneumoni enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Tilmipharm oral çözelti; etçi tavuk ve hindilerde Mycoplazma gallisepticum, M. Synovia, Ornithobacterium rhinotrancheale, Pasteurella multocida ve tilmikosine duyarlı diğer mikroorganizmaların yol açtığı solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Tilmikosinin etçi tavuk ve hindilerdeki dozu 15-20 mg/kg canlı ağırlık gündür. 1000 kg canlı ağırlık için 60-80 ml ilaç içme suyuna günlük doz olarak eklenir. Uygulamaya 3 gün devam edilir. Veteriner hekim baflka bir şekilde tavsiye etmediği taktirde doz pratik olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Pratik Kullanım Dozu

1 ton canlı ağırlığa 60 ml Tilmipharm kullanılır.

Ambalaj: 480 ml’lik ambalajda satışa sunulmuştur.