Verbitec Köpek

Verbitec KöpekFipronil, fenilpirazol grubundan bir insektisit ve akarisittir. Kene, bit ve pireleri öldürür. (S)-Metopren, insektlerin olgunlaşmamış evrelerinin gelişimini engelleyen bir insekt gelişim inhibitörüdür (IGR). Bu bileşik pirelerin gelişme evrelerinin bozulmasına ve ölümüne neden olur.

Bileşimi

Her ml’sinde 100 mg fipronil ve 90 mg (S)-metopren içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Köpeklerde pire, kene ve/veya ısırıcı bit enfestasyonlarının tedavi ve korunması ile Pire Alerjik Dermatitis (FAD) tedavisinde destekleyici amaçla kullanılır.

– Pirelerin (Ctenocephalides spp.) eliminasyonu. Ergin pirelerin enfestasyonlarına karşı insektisit etkinliği 8 hafta boyunca devam eder. Aynı zamanda çevre koşullarına ve enfestasyon düzeyine bağlı olarak uygulamadan sonraki 8 hafta boyunca, erişkin pire yumurtalarının (ovisidal aktivite), larvaların ve pupaların (larvasidal aktivite) gelişmesini engelleyerek pirelerin çoğalmasını önler.

– Kenelerin (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) eliminasyonu. Ürün dört haftaya kadar süreyle kalıcı akarisit etki gösterir.

– Isıcı bitlerin (Trichodectes canis) eliminasyonu. 

Ürün, Pire Alerjik Dermatitis (FAD) kontrolüne yönelik bir tedavi stratejisinin parçası olarak kullanılabilir.

Kullanım Şekli ve Dozu

Pipet dik olarak tutulur ve kapağı çevrilerek açılır. Köpekte iki omuz başı arasındaki tüy örtüsü elle aralanarak deri ortaya çıkartılır. Pipetin ucu deri üzerine yerleştirilir ve pipet sıkılarak içeriği bir iki damla veya kısa bir çizgi halinde deri üzerine boşaltılır.

Vücut Ağırlığı Uygulama Dozu
2-10 kg 0.67 ml’lik bir pipet
10-20 kg 1.34 ml’lik bir pipet
20-40 kg 2.68 ml’lik bir pipet
40 kg ve üzeri 4.02 ml’lik bir pipet