Calstar3 değişik kalsiyum tuzu, magnezyum ve butafosfan minerallerini içeren, başlıca kalsiyum, magnezyum ve fosfor eksikliğinin neden olduğu hastalıkların tedavisi ve korunmasında kullanılan bir mineral madde kombinasyonudur.

Bileşimi

Kalsiyum glukonat monohidrat, Kalsiyum glukoheptonat anhidrat, Kalsiyum d-sakkarat tetrahidrat, Butafosfan, Magnezyum klorür hekzahidrat, Borik asit

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Sığır, koyun, keçi, at ve köpeklerde;

  • Hipokalsemik felçler (doğum felci, paresis puerperalisde)
  • Tetaniler (ahır, çayır, gebelik veya laktasyon tetanisi)
  • Bileşimindeki minerallerin eksikliğine bağlı hastalıklarda (raşitizm, osteomalazi…)

Kullanım Şekli ve Dozu

Sığır, koyun, keçi ve atlarda damar içi (i.v.), köpeklerde damar içi, adale içi ve deri altı (i.v./i.m./s.c.) yolla uygulanır. Uygulanacak miktar, hayvanın laboratuvar sonuçlarına, klinik bulgularına, hayvanın türü ve canlı ağırlığına göre ayarlanır. Kalp ve böbrek rahatsızlığı bulunan hayvanlara dikkatle uygulanmalıdır. Aseptik koşullar gözetilmelidir.