Actifor Power

Actifor PowerBaşarılı sığır üreticileri şunu bilir. Besi sığırlarında yüksek büyüme performansı, yem verimliliğinin geliştirilmesi karlılığın anahtarlarıdır. İyileştirilmiş yem dönüşümü, besin maddelerinin hayvan tarafından daha iyi kullanımının arttırılması ve basitçe ifade edilecek olursa, her bir kilo yemden daha fazla et üreten metabolik verimlilikten kaynaklanır. Ruminantlarda iyileştirilmiş yem verimliliği, gelişmiş kaynak kullanımı, azaltılmış çevresel etki ve yem maliyetlerinde önemli tasarruflar için fırsat sağlar.

Besi sığırlarında ve kuzularda 1 kg et üretmek için 5 ile 12 kg arası yem gerekir. Yem dönüşüm oranı (FCR), metabolize besin üretimi ve emiliminin azalması nedeniyle hayvanın yaşıyla birlikte artar. Yem dönüşüm oranı, genetik ve kas biriktirme kapasitesi ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Genç boğalar için FCR 4 ila 8 arasındadır. Yaşlı inekler için FCR 7 ila 20 arasındadır.

Sığır eti üretiminde güçlü büyüme performansı için

  • Yüksek karbonhidratlı rasyonlarında ruminal pH’ın korunmasına yardımcı olur.
  • Besi sığırlarında büyüme performansını ve karkas verimini artırır.
  • İnce bağırsakta sindirilebilir by-pass nişasta ve yağın sindirimini ve kullanımını destekler, böylece enerji kayıplarının en aza indirilmesine katkıda bulunur.