Dietevit TonicGebeliğin son evresindeki düveler ve kuru dönemdeki süt inekleri için özel olarak geliştirilmiş beslenme katkısıdır. Kurudaki ineklerin vitamin-mineral ihtiyaçlarının karşılanması için tek uygulama A, Se, E, Zn, I, Mg, Co, Ca, Cu vitamin ve izominerallerini içerir. Daha kolay doğum, yüksek kalitede kolostrum, diri yaşama gücü yüksek buzağılar, daha güçlü ve sağlıklı anneler. Gebe inek veya düvelere doğuma 5-8 hafta kala özofagal bolus tabancası ile 2 bolus yutturulur.

Analitik Bileşenler

Fosfor % 0,98 - Magnezyum % 11,2 - Kalsiyum % 5,0 - Sodyum % 0,1

Bolus Teknolojisi

  • Sindirim problemleri, stres faktörleri, hastalıklara yol açan bazı faktörlerin oluşturduğu riskleri en aza indirmek amacıyla geliştirilmişlerdir.
  • Diyetetik beslenme bolusudur. İçeriğin tam olarak alındığından emin olursunuz.
  • Çeşitli şartlarda daha uzun süre stabil kalır, ihtiyaca göre salınım yapar.
  • İçeriğinde beyan edilen tüm mineral, iz element ve vitaminleri garanti eder.
  • Hayvanların ihtiyaçlarına ve kaba yem içerisindeki mineral miktarına göre NRC ve INRA değerleri de göz önüne alınarak formulize edilmiştir.
  • Kayıpsız biçimde tüketilir.
  • İçerik %100 besinsel katkı şeklindedir, salınım süresi sonunda midede artık madde kalmaz.
  • Ne kadar basınçla ve nasıl kırılırsa kırılsın, Dietevit bolusları tozumaz ve kırılsa bile bolus özelliği devam eder.
  • 1,5 saatten 250 güne kadar değişen sürelerde ve aynı bolusta iki farklı salınım teknolojisi.
  • Boluslar 7-8 cm boyunda olup, yutma esnasında ve midede fiziksel bir zarar vermemesi için kenarları yumuşatılmıştır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Kuru dönem başlangıcında (Düvelerde doğumdan 5-8 hafta önce) 2 bolus uygulanır. Boluslar rumende yavaş salınım yapar. Hayvanın ihtiyacı olan vitamin, mineral ve iz elementler 42 gün boyunca karşılanır.