FlumesemPiretroid bir insektisit olan flumetrin repellent etki yanında kontakt insektisid ve akarisit etkiye sahiptir. Sığır ve koyunlarda parazitlerden kaynaklanan enfestasyonların önlenmesi ve tedavisinde haricen kullanılır.

Bileşimi

Her ml’sinde 10 mg Flumetrin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Sığır:
  • Keneler (Ixodes, Amblyomma sp., Dermacentor, Boophilus sp., Hyalomma sp, Haemaphysalis ve Rhipicephalus)
  • Bitler (Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Bovicola bovis)
  • Uyuz (Chorioptes bovis, Sarcoptes bovis, Psoroptes ovis)
Koyun:
  • Bit ve kene enfestasyonları

Kullanım Şekli ve Dozu

Ürün, kullanıma hazır olup, kullanmadan önce çalkalanmalıdır. Ürün hayvanların omurgası üzerine, omuzdan başlayarak kuyruk sokumuna kadar bir çizgi halinde uygulanır. Koyunlarda yapağının çok olması nedeniyle, omurga çizgisini ortaya çıkaracak şekilde yapağı elle ayrılarak uygulanmalıdır.

Tür Vücut ağırlığı Kene dozu Bit ve uyuz dozu
Koyun 10 kg için 1 ml 2 ml
20 kg için 2 ml 4 ml
30 kg için 3 ml 6 ml
40 kg için 4 ml 8 ml
50 kg için 5 ml 10 ml
Sığır 100 kg için 10 ml 20 ml
200 kg için 20 ml 40 ml
300 kg için 30 ml 60 ml
400 kg için 40 ml 80 ml
500 kg ve daha ağır 50 ml 100 ml