Lineosem

LineosemKanatlı hayvanların solunum yolu enfeksiyonları, nekrotik enteritis, non-spesifik enteritis, diare ve disbakteriyozis, diri atma gibi problemlere karşı koruyucu ve tedavi edici olarak kullanabileceğiniz, geri çekme süresi 2 gün olan kombine antibiyotiğiniz.

Bileşimi

Her ml'sinde 250 mg linkomisin baza eşdeğer linkomisin hidroklorür ve 140 mg neomisin baza eşdeğer neomisin sülfat içeren berrak, sarımtırak renkte antibakteriyel çözeltidir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Lineosem Oral Çözelti; etçi tavuklarda sıklıkla karşılaşlan solunum yolu enfeksiyonları, Streptekok enfeksiyonları, nekrotik enteritis ve E.coli, Salmonella, Haemophilus, Pseudomonas, Proteus gibi duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen bakteriyel enteritislerin sağaltımında etkilidir.

Kullanım Şekli ve Dozu

İçme suyuna katılarak oral yolla kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; neomisin canlı ağırlığa günde 10 mg/kg canlı a€ırlık/gün ve linkomisin canlı ağırlığa 20-25 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunda kullanılır. Sürü sağaltımında günlük toplam doz olarak hesaplanan ilaç miktarı her gün taze olarak içme suyu tankına eklenmelidir. Tedaviye 3-5 gün devam edilir.

Pratik Kullanım Dozu

1 ton canlı ağırlığa tedavi edici olarak 80-100 ml Lineosem kullanılır.

Ambalaj: 2,5 L’lik ambalajda satışa sunulmuştur.