Floksisem

FloksisemGram negatif ve pozitif enfeksiyonlarda, özellikle koli, salmonella, stafilakok, streptokok, omphalitis, sarı kese enfeksiyonları gibi problemlerde ekonomik çözüm ortağınız.

Bileşimi

Floksisem %20 Oral Çözelti; berrak, sarımsı renkli, kokusuz, akıflkan bir çözelti olup her ml'sinde 200 mg enrofloksasin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Etçi tavuk ve hindilerde enrofloksasine duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. Bu kapsamda etçi tavuk ve hindilerde başlıca E. coli’den ileri gelen septisemi ve ishaller, colibasillozis, hava kesesi enfeksiyonları, Salmonellosis, Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis, M. Iowae enfeksiyonları, Pasteurellosis, Staphylococcosis, Pseudomonas aeroginosa, Heterakis gallinarum, Erysipelothrix rhusipathia etkenlerine bağlı enfeksiyonlar ve mix enfeksiyonlar ile viral hastalıkların sekonder bakteriyel etkenlerden kaynaklanan enfeksiyonlarında endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu

Etçi tavuk ve hindiler için formüle edilmifl Floksisem %20 Oral Çözelti, 10 mg/kg canlı ağırlık/gün genel enrofloksasin dozu hesabıyla içme suyuna katılarak oral yolla uygulanır. İlaçlı içme suyu günlük olarak hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Enfeksiyonların nedenine, fliddetine ve Veteriner Hekimin öngörüsüne göre 3-10 gün boyunca kullanılır. Et tipi tavuklarda; Floksisem %20 Oral Çözelti'nin 50 ml'si 1000 kg canlı ağırlık için günlük gereken miktardır.

Pratik Kullanım Dozu

1 ton canlı ağırlığa 50 ml Floksisem kullanılır.

Ambalaj: 2,5 L’lik ambalajda satışa sunulmuştur.