Değerlerimiz

Adalet: İşimizde ve ilkelerimizde her zaman hak ve adalet duygusu ile hareket ederiz.

Üstün İş Ahlakı: Ticari ve sosyal ilişkilerimizde her zaman dürüst ve açık davranırız.

İnsana ve Fikirlere Saygı: İlgili tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak ortamları yaratır, teşvik eder, farklı fikirlere değer verir, çoklu iş birlikleri ile en yüksek faydayı sağlarız.

Çevreye Saygı: Çalışma koşullarını ve ürünlerini doğaya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlar, çalışanlarımızda farkındalık yaratıp onları bilinçlendirmeyi görev biliriz.

Çalışkanlık: Motivasyonu yüksek, tutkulu, rekabetçi, sürekli gelişmeye aç ve sonuç odaklı hareket ederiz

Sürdürülebilirlik: Kesintisiz ve uzun vadeli başarıya önem veririz.
Hakkımızda