VitaminosemCanlı ağırlık ve yem dönüşümünde performansı artırıcı etki sağlar. Immun sistemin güçlendirilmesi, vitamin ve aminoasit takviyesi, nonspesifik ishallerde sağlık ve verimliliğin desteklenmesi, damızlıklarda üreme performansının artırılması amacıyla kullanılır. Toz ürünlere göre biyoyararlanımı çok daha yüksektir.

Kullanım Amacı

Çiftlik hayvanlarında sağlıklı gelişim ve verimlilik için gerekli olan vitaminler ve esansiyel aminoasitlerin takviye kaynağı olarak kullanılır. Kanatlı, ruminant ve atlarda; A,D3, E vitaminleri gibi yağda eriyen, B vitamin kompleksleri ve C vitamini gibi suda eriyen vitaminlerin, esansiyel aminoasitlerin takviye edilmesini sağlar.

Kullanım Şekli ve Dozu

1 ton içme suyuna 0,5 - 1 litre dozunda karıştırılarak kullanılır. Büyük ve küçük başlarda pratik olarak; sığır ve atlarda hayvan baflına günde 10-20 ml, danalarda hayvan baflına günde 2-5 ml, koyun ve keçilerde hayvan başına günde 0,5 - 1 ml dozunda içme sularına karıştırılarak verilir.

Pratik Kullanım Dozu

1 ton suya 0.5-1 litre Vitaminosem kullanılır.

Ambalaj: 500 mL ve 5 L’lik ambalajlarda satışa sunulmuştur.