GesidalBuserelin, bir peptid hormondur ve LH (luteinleştirici hormon) ve FSH (folikül stimüle edici hormon) gonadotropinleri için sentetik bir hipotalamik salıverici hormon analoğudur. Buserelin FSH ve LH’nın hipofizden kan dolaşımına salınmasını uyarır. Kan dolaşımı yoluyla, bu hormonlar foliküler olgunlaşma, ovulasyon ve luteinizasyon oluşması için yumurtalık üzerine etki ederler.

Bileşimi

Her ml’de 0,004 mg Buserelin asetat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Gesidal Enjeksiyonluk Çözelti ineklerde ovaryum kökenli çeşitli fertilite bozukluklarının önlenmesi ve gebelik oranlarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

  • Foliküler kistlerin (Nemfomani belirtileri olan ya da olmayan) tedavisi
  • Gerçek anöstrus
  • Gecikmiş ovulasyon
  • Doğumdan sonraki siklusun erken başlatılması
  • Östrusun bir PGF2α analoğu ile senkronizasyonunun ardından, suni tohumlama prosedürlerinde gebelik oranının iyileştirilmesi
  • Gebelik oranının iyileştirilmesi

Kullanım Şekli ve Dozu

Tercihen kas içi (i.m.) enjeksiyon yoluyla uygulanır ancak deri altı (s.c.) veya ven içi (i.v.) yolla da kullanılabilir. Hayvan başına doz; inekler için 2,5 ml (10 µg) - 5 ml (20 µg) dir