SpirasemSpiramisin Mycoplasma, Gram (+) ve Gram (-) bakterilere karşı bakteriyostatik etki gösteren macrolid grubu bir antibiyotiktir. Spiramisin, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermitis, Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp, Arcanobacterum pyogenes, Streptococcus suis türlerine etki gösterir.

Bileşimi

Her ml’sinde 600.000 IU Spiramisin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Sığırlarda Spiramisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

  • Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica kaynaklı solunum yolu enfeksiyonları
  • Laktasyondaki ineklerde Staphylococcus aureus suşunun neden olduğu akut klinik mastitis
  • Metritis
  • Ayak çürüğü

Kullanım Şekli ve Dozu

5 ml/100 kg canlı ağırlık (30.000 IU/kg canlı ağırlık), kas içi yolla uygulanır. Tedavi gerekli görülürse doz 24 saat sonra tekrarlanabilir.