DoksisemRumen faaliyetleri başlamamış buzağı ile broiler ve damızlık tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sindirim ve solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Bileşimi

Berrak, sarı-kahve renkli, kendine has kokulu, viskoz bir çözelti olup, her ml’si 116 mg doksisiklin hiklat (100 mg doksisikline eşdeğer) içermektedir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Rumen faaliyetleri başlamamış buzağı:
– Pasteurella spp., Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni ve Mycoplasma spp. tarafından meydana getirilen bronchopneumonia ve pleuropneumonia

Tavuk:
– Mycoplasma spp., Escherichia coli, Haemophilus paragallinarum, Bordetella avium tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonları
– Clostridium perfringens ve Clostridium colinum tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonları
– Ayrıca Ornithobacterium rhinotracheale tarafından solunum sisteminde meydana getirilen lezyonların ve morbiditenin azaltılması

Hindi:
Mycoplasma gallisepticum tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonu

Kullanım Şekli ve Dozu

Süt ikame gıdası ve/veya içme suyuna karıştırılarak uygulanır.

Buzağı: 10 mg doksisiklin hiklat/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (0,086 ml ürün/kg vücut ağırlığı/gün) 3-5 gün boyunca, günlük doz ikiye bölünerek uygulanır.

Tavuk: 25 mg doksisiklin hiklat/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (0.215 ml ürün/kg vücut ağırlığı/gün) 3-5 gün boyunca uygulanır.

Hindi: 29 mg doksisiklin hiklat/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (0.25 ml ürün/kg vücut ağırlığı/gün) 3-5 gün boyunca uygulanır.

Ambalaj: 100 mL ve 5 L ambalajlarda satışa sunulmuştur.