Moksisem

MoksisemKlostridiyal enfeksiyonlarda, disbakteriyoziste, patojen kaynaklı diri atma ve diarelerde, ORT kaynaklı solunum problemlerinde kullanılan etkili antibiyotiğiniz.

Bileşimi

Moksisem %80 Oral Çözelti Tozu, beyaz, kirli beyaz ince partiküllerden oluflan toz olup, 1 gramında 800 mg amoksisilin trihidrat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Moksisem %80 Oral Çözelti Tozu; etçi tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları, kolibasillozis, pullorum, tifo, paratifo, hindilerin hava kesesi yangısı, enfeksiyöz koriza, listeriozis ile viral hastalıklara karışan bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Amoksisilinin tüm türler için farmakolojik dozu, 20 mg/kg canlı ağırlıktır. Uygulamanın süresi içme suyu yoluyla hastalığın şiddetine bağlı olarak 3-5 gündür. Günlük olarak alınması gereken doz, 2-3 saat içinde tüketilecek içme suyu içerisinde çözdürülerek verilebilir.

Pratik Kullanım Dozu

1 ton canlı ağırlığa 25 gr Moksisem kullanılır.

Ambalaj: 1 kg’lık ambalajda satışa sunulmuştur.