Amprosem

AmprosemTüm koksidiyoz vakalarında, subklinik koksidiyoz kaynaklı sindirim problemlerinde, kimyasal antikoksidiyalden iyonofor antikoksidiyale geçişte (yem geçişlerinde) koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılır.

Bileşimi

Amprosem Oral Çözelti; berrak sarımsı renkte, karakteristik kokuda bir çözelti olup her ml’sinde 250 mg Amprolyum hidroklorür (221,45 mg amprolyum baza eşdeğer) ve 2 mg Vitamin K3 içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Tavuklarda Eimeria tenella ve E.necatrix, E.acervulina, E.maxima, E.brunetti; hindilerde E.adenoides, E.meleagridis, E.dispersa’dan kaynaklanan koksidiyozis olgularının tedavisi ve koruma amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Kanatlılardaki sağaltıcı farmakolojik dozu 120-240 mg/L olacak şekilde; koruyucu doz ise 60 mg/L amprolyum etken maddesi olacak şekilde hesaplanmalıdır. Pratik doz olarak 1000 L içme suyuna 1000 ml katılarak, 5-7 gün süreyle uygulanır. Takip eden 7-14 gün boyunca, 1000 L içme suyuna 500 ml katılarak tedavinin devamı sağlanır. Belirtilen dönemlerde sadece ilaçlı su içirilmelidir. Koruyucu olarak; pratikte, 1000 L içme suyuna 250 ml katılarak 2-4 hafta süreyle içirilir.

Ambalaj: 2,5 L’lik ambalajda satışa sunulmuştur.