Secomast DCAmpisilin ve Kloksasilin beta-laktam antibiyotiklerdendir. Ampisilin ve Kloksasilin, dengeli ve uyumlu kombinasyon halinde özellikle beta-laktamaz dirençli patojen bakteri türlerine karşı bakterisit güçlü sinerjistik etkileşme gösterir. Ampisilin, hem Gram (+) hem de Gram (-) bakterilere, Kloksasilin ise Gram (+) karşı yüksek aktiviteye sahiptir.

Bileşimi

5 g steril süspansiyon içeren her enjektör; 600 mg Kloksasilin benzatin, 300 mg Ampisilin trihidrat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Kuru dönemdeki ineklerde mastitisle ilişkili Gram-pozitif ve Gram-negatif bakterilerden ileri gelen meme içi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Streptococcus agalactiae ve diğer Streptococcus türlerine karşı, penisiline dirençli ve duyarlı Staphylacoccus türlerine karşı, Corynebacterium türlerine karşı, Escherichia coli ve diğer duyarlı Gram-negatif bakterilere karşı etkilidir.

Kullanım Şekli ve Dozu

Kuruya ayrılan ineklere en son sağımdan hemen sonra her bir tüp içeriği süspansiyon her bir meme içine verilir. Uygulama bir defa yapılır.