CordexDeksametazon sentetik bir glukokortikoid türevidir. Deksametazon güçlü antienflamatuvar, antialerjik ve glukoneojenik etkilere sahiptir.

Bileşimi

Her ml’sinde 2 mg Deksametazon içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Deksametazon, güçlü bir antienflamatuvar aktiviteye sahip sentetik bir kortikosteroiddir.

  • Sığırda; Primer ketozis tedavisinde (asetonemi), doğumun başlatılmasında,
  • Atlarda; Artrit, bursitis veya tendosinovitis tedavisinde,
  • Tüm türlerde (sığır, at, keçi, köpek ve kedi) enflamatuvar ve alerjik durumların tedavisinde kullanılır.
  • Özellikle şok ve dolaşım kollapsında, sığırların akut akciğer amfizeminde (çayır amfizemi), akut mastitis ve yanık tedavisi gibi hastaya acil müdahale gerektiği durumlarda damar içi uygulama yapılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Sığırlarda, keçide, köpekte ve kedide kas içi uygulanır.Atlarda damar içi, kas içi veya eklem içi uygulanır.

Enflamatuvar veya alerjik durumların tedavisi için:
• At, sığır, keçi: 0,06 mg/kg canlı ağırlık (c.a.) - Pratik olarak 1,5 ml/50 kg
• Köpek, kedi: 0,1 mg/kg canlı ağırlık (c.a.) - Pratik olarak 0,5 ml/10 kg

Sığırlarda primer ketozis tedavisi (asetonemi):
Sığırın kilosuna ve hastalık belirtilerinin süresine bağlı olarak 0,02 - 0,04 mg/kg c.a. ve pratik doz olarak 5 - 10 ml/500 kg tavsiye edilir. Eğer belirtiler bir süredir mevcutsa veya nüks olgusu görülen hayvanlar tedavi ediliyorsa, daha büyük dozlar gerekir. Çoğu erken vakada tek bir doz tedaviye yeter.

Doğumun başlatılması için:
Sığırlarda fetüsün aşırı büyük olmasını ve meme ödemini önlemek için kullanılır. 260 günlük gebelikten sonra 0,04 mg/kg c.a. ve pratik doz olarak 10 ml / 500 kg kas içi tek enjeksiyon olacak şekilde tavsiye edilir. Doğum normalde 48-72 saat içinde gerçekleşir.

Atlarda eklem içi enjeksiyon yoluyla artrit, bursitis veya tendosinovitis tedavisi için:
Doz 1 - 5 ml’dir.

Bu miktarlar spesifik değildir ve yalnızca bir rehber olarak yol gösterir.