Syrena Boost

Syrena BoostYüksek yoğunlukta üretim yapma isteği ve olumsuz çevre koşulları gibi çeşitli stres faktörleri, performans ve hayatta kalma oranı açısından balık üretimi için büyük zorluklar oluşturabilir. Yem alımını iyileştirmek, dolayısıyla performansı desteklemek için uygun ve etkili çözümler sunmak, daha iyi verimlilik ve karlılık için önemlidir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde performans birçok zorlukla karşı karşıya. Su ürünleri türlerinde bağırsakların performanslı çalışması patojenler, olumsuz çevre ve yem türü gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bu stres faktörleri, dayanıklılığı zorlayarak yetersiz yem alımına, olumsuz üretim performansına ve azalan karlılığa yol açabilir. Yem maliyetleri, balık yetiştiriciliğinde toplam işletme maliyetlerinin yaklaşık %50-70’i gibi yüksek bir oranını oluşturmaktadır. Sürekli yükselen hammadde fiyatları, su ürünleri üretiminin verimliliğini ve performansını desteklemek için alternatif stratejiler arama baskısını artırıyor.

Maliyetleri düşürmenin ve nihai üretimi artırmanın formülü basittir. Performans gösteren bir bağırsağı destekleyerek ve balık büyümesini geliştirerek, tüm üretim döngüsü kısaltılabilir ve böylece maliyetlerden tasarruf edilebilirsiniz. Optimal beslenme ve havuz yönetimi ile birlikte yenilikçi çözümlerimizin eklenmesi, balık performans parametrelerini olumlu yönde etkileyebilir. Bu, su ürünleri üretiminde daha yüksek karlılığa yol açabilir.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde fitojenik performans

  • Yem alımını güvence altına alarak tüm su ürünleri türlerinde performansı destekler.
  • Bütün verimlilik parametrelerini destekler.
  • Bilimsel ve saha denemelerimiz ayrıca müşterilerimizin geri bildirimlerinde gösterildiği gibi spesifik büyüme oranlarını iyileştirir.