Dietevit Excell​Ekonomik, kolay ve güvenli uygulama ile büyükbas hayvanlarda 8 ay süren etkinlik sağlar. Dietevit bolus yutturma aplikatörü ile dilin gerisine bırakılır. Bu işlem yutma refleksini uyarır. Bolus yutulunca aplikatör yavaşça geri çekilir. Canlı ağırlığı 200 kg’ın üzerinde olan hayvanlara 2 bolus uygulanır. Boluslar rumende yavaş yavaş dağılarak hayvanın ihtiyacı olan vitamin, mineral ve iz elementleri karşılar. Uygulama her 8 ayda bir tekrarlanır. Sadece ruminantlar içindir, diğer hayvanlarda uygulanmaz. BOLUS İhtiyaca göre formulize edilmiştir. Büyümede %12 artış sağlar. Aynı anda, kolayca tek uygulama ile 8 ay etkinlik sağlar. Kaliteli kolostrum, büyüme, genital organlarda gelişme ve hastalıklara direnç sağlar. A, Zn, D,E, I, Mn, Co, Se, Cu vitamin ve izminerallerine sahiptir.

Analitik Bileşenler

Fosfor % 0,1 - Magnezyum % 8,8 - Kalsiyum % 2,3 - Sodyum % 0,2

Bolus Teknolojisi

  • Sindirim problemleri, stres faktörleri, hastalıklara yol açan bazı faktörlerin oluşturduğu riskleri en aza indirmek amacıyla geliştirilmişlerdir.
  • Diyetetik beslenme bolusudur. İçeriğin tam olarak alındığından emin olursunuz.
  • Çeşitli şartlarda daha uzun süre stabil kalır, ihtiyaca göre salınım yapar.
  • İçeriğinde beyan edilen tüm mineral, iz element ve vitaminleri garanti eder.
  • Hayvanların ihtiyaçlarına ve kaba yem içerisindeki mineral miktarına göre NRC ve INRA değerleri de göz önüne alınarak formulize edilmiştir.
  • Kayıpsız biçimde tüketilir.
  • İçerik %100 besinsel katkı şeklindedir, salınım süresi sonunda midede artık madde kalmaz.
  • Ne kadar basınçla ve nasıl kırılırsa kırılsın, Dietevit bolusları tozumaz ve kırılsa bile bolus özelliği devam eder.
  • 1,5 saatten 250 güne kadar değişen sürelerde ve aynı bolusta iki farklı salınım teknolojisi.
  • Boluslar 7-8 cm boyunda olup, yutma esnasında ve midede fiziksel bir zarar vermemesi için kenarları yumuşatılmıştır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Canlı ağırlığı 200 kg’ın üzerindeki sığırlara 2 bolus uygulanır. Boluslar rumende yavaş salınım yapar. Hayvanın ihtiyacı olan vitamin, mineral ve iz elementler 250 gün boyunca karşılanır.