Enviro QS

Enviro QSAmonyak yönetimi uygulamalarının zayıf olduğu ticari bir çiftliğe girdiğinizde, genellikle öksürmek zorunda kalırsınız. En azından boğazın çok kaşınır. Bunun nedeni, genellikle yüksek konsantrasyonda bulunan tahriş edici gaz amonyaktır. Amonyak solunum yollarına, gözlere ve mukoza zarlarına saldırır – gaz hayvancılıkta stres etkeni olarak kabul edilir.

Amonyak hakkında bunları biliyor musunuz?

  • Solunum ve göz sistemlerinde hasara neden olur 
  • Düşük hayvan performansı nedeniyle karlılığı etkiler
  • Ekosistemlerin ötrofikasyonuna (azot ve fosfatın artması) ve asitlenmesine neden olur

Ayrıca dünya çapındaki amonyak emisyonunun %64’ünün, ekosistemlerin asitlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunan hayvancılık üretimi yoluyla ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Amonyak (NH3) hayvansal üretimde en sık karşılaşılan zorluklardan biridir: Çevre, insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkiler. Hayvansal üretimde amonyak salınımını azaltmanın zamanı gelmedi mi?

Hayvancılıktan kaynaklanan yüksek amonyak emisyonları, çevreyi ve hayvan performansını tehlikeye atar. Bu nedenle amonyak emisyonları meydana geldikleri yerde azaltılmalıdır. Enviro QS, yoğun hayvancılıkta amonyak oluşumunu, emisyonunu ve kokuyu azaltan Quillaja saponaria ağacından elde edilen %100 doğal bir üründür.

Çevre dostu bir dünya ve yüksek karlılık için

  • Quillaja, triterpenoidal (steroidal olmayan)  saponinler ve polifenol antioksidanlarını içerir
  • Amonyak emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunur ve hava kalitesini iyileştirir, verimliliği arttırır
  • Normal bir sağlık durumunun korunmasını destekler