FencolFlorfenikol, Gram (+) ve Gram (-) bakterilere karşı etkili amfenikoller grubunda yer alan geniş spektrumlu sentetik bir antibiyotiktir. Florfenikol sığır solunum hastalığında (BRD) rol oynayan Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ve Histophilus somni, koyunda da koyun solunum yolu hastalığında rol oynayan Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida’ya karşı etkilidir.

Bileşimi

Her ml’sinde 300 mg Florfenikol içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Sığırda: Florfenikole duyarlı Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ve Histophilus somni suşları tarafından meydana getirilen sığır solunum sistemi enfeksiyonlarının (BRD) tedavisinde ve metafilakside kullanılır.

Koyunda: Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida’ya bağlı solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Sığır

Kas İçi Uygulama: 1 ml/15 kg canlı ağırlık (20 mg/kg canlı ağırlık), doz 48 saat sonra tekrarlanır.
Deri Altı Uygulama: 2 ml/15 kg canlı ağırlık (40 mg/kg canlı ağırlık), tek doz olarak uygulanır.


Koyun

Kas İçi Uygulama: 1 ml/15 kg canlı ağırlık (20 mg/kg canlı ağırlık), doz 24 saat arayla 3 kez uygulanır.