MonoCare

MonoCare Kümes hayvanları, sığırlar ve balıklar için tamamlayıcı yem.

Bileşenler Listesi

  • Kısa ve orta zincirli yağ asitlerinin monogliseritleri
  • Gliserin
  • Gliserolle esterleştirilmiş yağ asitleri
  • Fiziksel rafinaj işleminden elde edilen yağ aside distilatları

Kullanım Şekli ve Dozu

Çiftlik hayvanlarında (Kanatlı hayvanlar, küçük ve büyük baş ruminantlar, balık ve diğer sucul çiftlik hayvanları) tamamlayıcı yem olarak aşağıdaki miktarlarda kullanılır.

  Ton Yem / Su
Kanatlı hayvanlar 500 gr – 2,5 kg
Buzağılar 500 gr – 5,5 kg
Kuzular 500 gr – 4,5 kg
Balık, akuakültür 250 gr – 6,0 kg

Ambalaj: 5 kg’lik ambalajlarda satışa sunulmuştur.