PharmarumexSindirim Sistemi Destekleyici, Sığır, koyun ve keçilerde sindirim sistemi faaliyetlerini destekler, düzenler ve iştah açar. Rumen mikroflorası bozulmuş hayvanlarda sindirim sistemi içeriğinin dengesini destekler, olumlu yönde geliştirir. Yemlerin daha iyi sindirilmesini sağlar ve verim düzeylerini arttırır.

Kullanım Amacı

Sığır, koyun ve keçilerde sindirim sistemi faaliyetlerini destekler, düzenler ve iştah açar. Rumen mikroflorası bozulmuş hayvanlarda sindirim sistemi içeriğinin dengesini destekler, olumlu yönde geliştirir. Yemlerin daha iyi sindirilmesini sağlar ve verim düzeylerini arttırır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Ruminantlarda sağlıklı büyüme ve gelişim için gerekli olan temel mineralleri içerir. Bileşimindeki minerallerin (demir, çinko, bakır, mangan, kalsiyum)emilimi kolay şelat formunda olması nedeniyle, standart mineral formlarına oranla daha yüksek düzeyde biyoyararlanım oranları sağlar Bileşiminde bulunan canlı ve yüksek aktiviteli maya (Saccharomyces cerevisiae), rumende sağlıklı mikroflora içeriğinin gelişmesini ve çoğalmasını sağlar. Sindirim sistemi faaliyetlerini olumlu yönde destekler, sindirimi geliştirerek yemden yararlanmayı kolaylaştırır ve arttırır.

- İçeriğindeki sorbitol, karaciğer fonksiyonlarını uyarır ve safra salgısını arttırır, besinlerin sindirilme düzeyini yükseltir.

- İçeriğindeki metiyonin ise protein sentezini ve süt üretimini arttırıcı etki sağlar. Antioksidan etkisiyle karaciğeri korur ve sağlıklı çalışmasını destekler.