Spectra-Lac LC

Spectra-Lac LCSefaleksin beta-laktam antibiyotik sınıfına ait birinci nesil sefalosporindir. Gram (+) patojenlere karşı antibakteriyel aktivite sağlar. Kanamisin ise daha çok Gram (-) bakterilere ve Staphylococcus aureus’a karşı bakterisidal etkinlik sağlayan, aminoglikozit sınıfına ait bir antibiyotiktir. Sefaleksin ve kanamisin kombinasyasnu Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis ve Escherichia coli bakterilerine karşı bakterisidal etki gösterir.

Bileşimi

8 g steril ürün içeren her enjektör 200 mg Sefaleksin monohidrat, 100.000 IU Kanamisin monosülfat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Laktasyondaki ineklerde sefaleksin ve kanamisin kombinasyonuna duyarlı Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis ve Escherichia coli gibi bakterilerin oluşturduğu klinik mastitis tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Her meme 24 saat ara ile 2 kez tedavi edilir.