Flumesem çıktı

Flumesem çıktı

Sayın Veteriner Hekimlerimiz, Flumesem her ml’sinde 10 mg Flumetrin içeren insektisid ve akarisit etkiye sahip ektoparaziter dökme çözelti ilaç olup; sığırların kene, bit ve uyuz enfestasyonları ile koyunların bit ve kene enfestasyonlarında kullanılmak üzere hizmetinize sunulmuştur.